MAREJANT LA PERDIU

MAREJANT LA PERDIU

Imatge corporativa, web, branding, identitat.

Projecte personal juntament amb en Jan Sala Ferrer (Sr. Sala)

www.marejantlaperdiu.com